แคมเปญนำเสนอไอเดีย
Innovation Top 300 Idea
ท่านสามารถศึกษานวัตกรรมของเราผ่านกิจกรรมในงานต่างๆ ได้ และสามารถนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมของท่าน เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกร และท่านยังนำเสนอไอเดียที่ท่านสนใจและ ต้องการพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมได้อีกด้วย

เรายินดีเปิดโอกาสให้ท่านได้เสนอและเราจะรับโครงการของท่าน ไว้พิจารณา
รายละเอียด