17 ม.ค. 2020
Innovation Time

Upgrade Local beef by Technology 4.0

ต้องใช้ Intranet ภายในดูวีดีโอเท่านั้น