ถาม ตอบ
Q&A
ผลงานนวัตกรรมที่ท่านสามารถมีส่วนร่วมกับโครงการครั้งนี้ได้ เพียงแค่ท่านมีความสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะนำเสนอ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และสามารถใช้งานได้จริง

เรายินดีเปิดโอกาสให้ท่านได้เสนอและเราจะรับโครงการของท่าน ไว้พิจารณา