วิธีการสะสมคะแนน

คะแนนจากการทำโครงการพอใจวันเดียว

สามารถส่งโครงการเข้ามาในระบบ Project Management เพื่อรับคะแนนในส่วนของโครงการพอใจวันเดียวคะแนนจากการประกวด

การคิดคำนวนแบบทีม และแบบเดี่ยว

การหารคะแนนนวัตกรรม เมื่อโครงการที่พนักงานจัดส่งมาในระบบ Project Management แล้ว ในหนึ่งโครงการมีสมาชิก ทั้งหมด 5 ท่าน และโครงการนั้นได้คะแนนจากการพิจารณาของคณะกรรมการInnovation Committee ได้คะแนน D1 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน เมื่อได้คะแนนจากโครงการนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำคะแนนที่ได้ 10 คะแนนมาหารจำนวนสมาชิกที่ทำโครงการทั้งหมด 5 ท่าน ก็จะได้คะแนนที่แท้จริงท่านละ 2 คะแนน

(การได้รับคะแนนนวัตกรรมจะต้องหารจำนวนสมาชิกจึงจะได้คะแนนนวัตกรรมรายบุคคล)

คะแนนจากการประกวด

คะแนนที่ได้รับเพิ่มเติมจากการส่งเข้าประกวดในเวทีต่างๆ ซึ่งเวทีภายในของแม็คโครจะเป็นเวที Makro 4.0 Innovation Awards ซึ่งจะได้รับทั้งสามส่วน คือ ผ่านเข้ารอบแรก, ได้จัดแสดงภายในงาน, ได้รับรางวัล ส่วนเวทีภายนอกที่จะได้รับคะแนนพิเศษจะเป็นเวที Chairman Award ซึ่งจะจัดขึ่น 2 ปีครั้ง เกณฑ์การได้รับคะแนนพิเศษ ผ่านเข้ารอบแรก, ได้จัดแสดงภายในงาน, ได้รับรางวัล, รางวัลระดับชาติ, ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ที่อยู่ภายนอก

ระดับการเป็นนวัตกร

ทุกๆครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อมากรอกข้อมูลโครงการ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่ในหน้า Project Management
และดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โครงการของท่านก็จะได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการนวัตกรรม เพื่อรับคะแนนและคะแนนนั้นจะถูกส่งไปเก็บสะสมที่
เครือ CPG ไว้ที่ส่วนกลางเป็นฐานข้อมูลของทุกท่าน และเมื่อท่านคะแนนถึง
หลักเกณฑ์คะแนน ก็จะปรากฏตำแหน่งของนวัตกร คือ

  • ผู้ที่ได้คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 10 คะแนน จะได้ตำแหน่ง ผู้ช่วยนวัตกร
  • ผู้ที่ได้คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 50 คะแนน จะได้ตำแหน่ง นวัตกร1
  • ผู้ที่ได้คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 135 คะแนน จะได้ตำแหน่ง นวัตกร2
  • ผู้ที่ได้คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 500 คะแนน จะได้ตำแหน่ง นวัตกร3