ทำไมต้องเป็นนวัตกร
Why we need Makro Innovatos?
เชื่อว่าในการทำงานของแต่ละคน ในแต่ละวันนั้น เราทุกคนล้วนแต่ต้องการให้งานที่เรารับผิดชอบพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เรามีความสะดวกสบาย และสุดท้ายก่อให้เกิดผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อตัวเรา และจากนั้นจึงส่งผลไปยังองค์กร ดังนั้น เมื่อเรามีการพัฒนางานตามปกติของเราแล้ว การนำความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาบันทึกในระบบ Innovation จะช่วยให้เป็นการแชร์องค์ความรู้ในองค์กรอีกทางหนึ่ง ส่วนการรับคะแนนโครงการเพื่อเป็นนวัตกรนั้น ก็เป็นอีกประโยชน์ทางอ้อมที่เราจะได้รับ

อีกทั้งการเป็นนวัตกรนั้นเป็นนโยบาย ของเครือ CPG ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ของตนเอง เพื่อให้องค์กรนั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันกับโลกสมัยใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการนับจำนวนพนักงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรนั้นจะมี กำหนดระดับผู้ที่มีคะแนน เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับพนักงาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ติดตัวตลอด ตราบเท่าที่ทำงานภายในเครือฯ